สินค้าโอทอป
สถานที่สำคัญ
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.lamnangrong.go.th
 
 การประเมิน ITA
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  2 ส.ค. 2565    รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส ในการดำเนินงานขององค์การ บริหารส่วนตำบลลำนางรอง (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 70
  12 ม.ค. 2565    รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA 2564 70
  1 ต.ค. 2564    แผนปฏิบัติการตามตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 70
  1 ต.ค. 2564    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เรื่อง แผนปฏิบัติการตามตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 69
  9 ก.ย. 2564    แฟ้มการประเมิน ITA อบต.ลำนางรอง ปีงบประมาณ 2561 - ปีงบประมาณ 2564 73
  27 ส.ค. 2564    รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส ในการดำเนินงานขององค์การ บริหารส่วนตำบลลำนางรอง (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 74
  25 ก.ย. 2563    รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส ในการดำเนินงานขององค์การ บริหารส่วนตำบลลำนางรอง (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 73
  21 ต.ค. 2562    รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส ในการดำเนินงานขององค์การ บริหารส่วนตำบลลำนางรอง (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 71
  15 พ.ค. 2562    รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส ในการดำเนินงานขององค์การ บริหารส่วนตำบลลำนางรอง (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 72
แสดงข้อมูล : 9
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1083811 คน ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 - ปัจจุบัน