สินค้าโอทอป
สถานที่สำคัญ
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.lamnangrong.go.th
 
 การควบคุมภายใน
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  30 ก.ย. 2563    แผนการตรวจสอบภายใน(Audit Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หน่วยงานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง 106
  30 ก.ย. 2563    กฎบัตร(Internal Audit Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หน่วยงานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง 102
  31 มี.ค. 2563    แผนการตรวจสอบภายใน(Audit Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หน่วยงานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง 103
  5 ก.พ. 2563    ประกาศนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง 106
  5 ก.พ. 2563    กฎบัตร(Internal Audit Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หน่วยงานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง 107
แสดงข้อมูล : 5
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1269509 คน ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 - ปัจจุบัน