สินค้าโอทอป
สถานที่สำคัญ
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.lamnangrong.go.th
 
 รายงานการคลัง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  18 ธ.ค. 2566    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เรื่อง ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินฯ 31
  13 ต.ค. 2566    แบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ 57
  26 เม.ย. 2566    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เรื่อง รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 58
  4 เม.ย. 2565    รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน 157
  24 ม.ค. 2565    รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำปี 2565 141
  14 พ.ค. 2564    รายงานยอดงบประมาณคงเหลือ ประจำเดือนพฤษภาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อบต.ลำนางรอง 132
  11 พ.ค. 2564    รายงานยอดงบประมาณคงเหลือ ประจำเดือนกันยายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อบต.ลำนางรอง 133
  11 พ.ค. 2564    รายงานยอดงบประมาณคงเหลือ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อบต.ลำนางรอง 131
  15 มี.ค. 2564    บริการสืบค้นข้อมูลด้านการเงิน การคลังท้องถิ่น สำนักบริหารคลังท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 142
  18 ก.พ. 2564    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง เรื่อง รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 139

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1374338 คน ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 - ปัจจุบัน