สินค้าโอทอป
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.lamnangrong.go.th
 
 หัวหน้าส่วนราชการ / ข้าราชการ(พนักงานส่วนตำบล)

   
  นายสุริยะ  ศิลปมณี  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
หมายเลขโทรศัพท์ 0817087756
 
   
 

-ว่าง-

 
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง
 
 
นางสาวจิดาภา บุญนะ -ว่าง- นายพีรพันธ์  เขียวเล็ก
หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่
(นักบริหารงานทั่วไประดับต้น)
   
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด อบต. ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง
     
-ว่าง- นายอัศวเดช สิทธิสาร
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

 


*** ที่มา : ข้อมูลจาก info ระบบใหม่ DLA_INFO62 [info62-app01]
ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
https://sso.dla.go.th/
วันที่ 7 สิงหาคม 2563

 

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1342325 คน ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 - ปัจจุบัน